Bình Yên là gì?

28 tháng 1, 2020 0 nhận xét
NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ HAI CHỮ "BÌNH YÊN"
1. Bình Yên - không phải là một trạng thái "trốn khổ tìm vui". Khi bị cuộc đời dập cho một trận tơi bời, chúng ta trốn để bình yên trong chuyến du lịch resort và selfie những hình ảnh đẹp.
2. Bình Yên - không phải là phải ở cạnh một ai đó, hay khái niệm gia đinh.... Việc này biến đối tượng đó trở thành đối tượng "khoái lạc". phải ở cạnh người đó mới 'bình yên" và hạnh phúc được.
3. Bình Yên - không phải là trạng thái đứng trước một CẢNH BÌNH YÊN. một hồ nước, một bờ biển, một ngọn núi cao nhìn mây bây...cảnh đẹp thì yên, cảnh không đẹp thì không yên.
4. Bình Yên...Không gắng liền với trạng thái tham ái, sân giận, và si mê vào bất cứ thứ gì trên đời này.
5. Bình Yên...Không phải là trạng thái đam mê bám chấp của Trần Thu Hà trong bài Bình Yên.
VẬY THỰC SỰ BÌNH YÊN LÀ GÌ?
1. là cái nhìn trực tiếp, thẳng thắn vào chính cái tâm luôn xao động, luôn suy nghĩ, luôn biến động của chính mình. nhưng không để nó kéo mình đi... hoặc đi mà không tỉnh giác, đi mà ko biết mình đi bằng gì.
2. là trạng thái tâm tham ái, sân giận, si mê... KHÔNG CÓ MẶT ở đó
3. là trạng thái yên lặng tột cùng trong mọi sống gió, ồn ào, bảo tố của cuộc đời
4. là trạng thái không lệ thuộc vào không gian và thời gian.
5. là trạng thái tâm được thực hành mỗi phút giấy, mỗi hơi thở, mỗi bước đi... không chỉ là một từ ngữ đơn giản...muốn nói là nói... khi nói là đã mất bình yên rồi.
ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB