ĐỒNG TIỀN TRÊN TRỜI

Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, cho nên rất giầu. Khi chết, ông còn mang túi vàng theo mình đi sang cuộc sống bên kia. Đi mộ...
 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB