Đúng & Sai

Một hôm, cô giáo viết lên bảng: 9 x 1 = 7 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81 9 x ...

Suy ngẫm

Những người bạn tốt giống như những ngôi sao. Bạn không thấy họ thường xuyên, nhưng bạn biết rằng họ luôn luôn ở đó. 

Tháng 9 có ai sinh nhật?

Tháng 'mùa thu' này có nhiều người sinh nhật nhé: 1. Nguyễn Huyền Ngọc 1/9 2. Nguyễn Ngọc Thắng 3/9 3. Lê Thanh Hương 10/9...

Bản nhạc tối

Katie Melua Diamonds Are Forever " I don't need love For what good will love do me? Diamonds never lie to me For when love&#...

Tháng Tám mùa thu của 35 năm trước 1981-2016

Đây là những hình ảnh về Đại Hội CNBH toàn quốc lần đầu tiên của VN. Nhờ có má mình nên còn giữ được đến ngày hôm nay. Post trên FB gặp lại...

Suy ngẫm

Thiện không phải là điều người ta cần làm. Thiện là khi bạn không là người làm; khi bạn đang trong buông bỏ cùng với cái toàn thể, đi c...
 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB