Chúc mừng Ngày 8/3

Người phụ nữ cũng như một túi trà, anh không biết được cô ta mạnh đến thế nào cho đến khi nhúng vào nước nóng. A woman is like a tea bag - y...

Loa loa loa: Du xuân Giáp Thìn

Chào 12CD, Được ngày lành tháng tốt, lớp chúng ta tổ chức Du Xuân đầu năm mới. Năm nay chương trình sẽ đi Địa Tạng Phi Lai Tự ở Hà Nam. Đây ...
 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB