Chúc mừng Ngày 8/3

8 tháng 3, 2024 0 nhận xét


Người phụ nữ cũng như một túi trà, anh không biết được cô ta mạnh đến thế nào cho đến khi nhúng vào nước nóng.

A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.
_ Eleanor Roosevelt
*
Phụ nữ được tạo ra để yêu, chứ không phải để hiểu.
”Women are made to be loved, not understood.”
_Oscar Wilde
*
Nếu được bình đẳng, phụ nữ sẽ vượt mặt đàn ông.
“Once made equal to man, woman becomes his superior.”
_Socrates
*
Người phụ nữ chính là một bông hoa, còn chồng cô ta là hàng rào vây quanh nó.
“A woman is a flower in a garden; her husband is the fence around it.”
_Danh ngôn châu Phi
*
Phụ nữ? Không thể sống với họ, không thể sống thiếu họ.
Women, can't live with them, can't live without them.
_Desiderius Erasmus
*
Đàn ông kết hôn vì họ mệt mỏi. Đàn bà kết hôn vì họ tò mò. Cả hai đều thất vọng.
”Men marry because they are tired. Women marry because they are curious. Both are disappointed.”
_Oscar Wilde
*
Tôi tin tưởng vào bản năng của phụ nữ hơn lý trí của đàn ông.
“I would rather trust a woman’s instinct than a man’s reason.”
_Stanley Baldwin
*
Đàn ông mất trí sau bốn ly rượu; đàn bà mất trí sau bốn nụ hôn.
"A man loses his sense of direction after four drinks; a woman loses hers after four kisses."
_ Henry Louis Mencken
*
Tôi thấy khi đàn ông yêu. Họ cho đi một phần của mình. Còn khi phụ nữ yêu họ cho đi tất cả.
”I see when men love women. They give them but a little of their lives. But women when they love give everything.”
_Oscar Wilde

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB