Vài bức ảnh đầu tiên được gửi từ Phú Thọ... 28/8

29 tháng 8, 2016 1 nhận xét

1 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Cả lũ rất chi là tiếc cho Hoa đã ra đến Hà Nội mà không đi chơi cùng được, thời tiết Phú Thọ đẹp ủng hộ cho hội hớn mà Hoa...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB