Tâm Đại Tá cố lên!

12 tháng 8, 2016 4 nhận xét
Tá Tướng đôi khi không xung trận cũng ốm. Tâm Đại Tá vừa qua một vụ mổ, nhưng với tinh thần ngoan cường của Đại Tá Tâm hy vọng bệnh nào cũng..sợ! Chúc bạn chóng lành để lại 'Lối Cũ Ta Về' Cafe nhé!
Ban Liên Lạc 12CD 

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB