Gió

15 tháng 8, 2016 0 nhận xét
Ta về giữ gió trong tay
Làm sao để gió không bay, hỡi nàng
Bao nhiêu mộng thắm tang hoang
Hỏi ai, ai hỏi, ngút ngàn gió qua
Thế là tan tác chia xa...
14/8/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB