Cười: HỌP LỚP

8 tháng 8, 2016 3 nhận xét
Sau khi tốt nghiệp:
- 5 năm sau: đã kết hôn ngồi 1 bàn, chưa kết hôn ngồi 1 bàn
- 10 năm sau: có con ngồi 1 bàn, chưa có con ngồi 1 bàn
- 15 năm sau: hôn nhân ổn định ngồi 1 bàn, tái hôn ngồi 1 bàn
- 20 năm sau: tửu lượng cao ngồi 1 bàn, tửu lượng kém hơn chút ngồi 1 bàn
- 25 năm sau: vẫn ở trong nước ngồi 1 bàn, định cư nước ngoài ngồi 1 bàn
- 30 năm sau: ăn mặn ngồi 1 bàn, ăn chay ngồi 1 bàn
- 35 năm sau: nghỉ hưu ngồi 1 bàn, chưa nghỉ hưu ngồi 1 bàn
- 40 năm sau: còn răng ngồi 1 bàn, hết răng ngồi 1 bàn
- 45 năm sau: những ai tự đến được ngồi 1 bàn, những ai được dìu đến ngồi 1 bàn
- 50 năm sau: nói đến là đến ngồi 1 bàn, nói đến không đến để trống 1 bàn
- 55 năm sau: đến đc ngồi 1 bàn, không đến được để ảnh 1 bàn
- 60 năm sau: đến được không đủ 1 bàn
=> Đời người ngắn ngủi, những gì đã qua đều trở thành hồi ức. Nếu có thể hãy đi họp lớp nhiều hơn!!!
ST

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB