Bản nhạc tối

30 tháng 8, 2016 0 nhận xét

Katie Melua
Diamonds Are Forever
" I don't need love
For what good will love do me?
Diamonds never lie to me
For when love's gone
They'll lustre on.."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB