Thư Pháp - Thư Hoạ

14 tháng 4, 2019 3 nhận xét
Đôi khi tranh 'nói' dễ hơn 'viết'. 
Chúc cả nhà an vui. 

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB