12 PHÉP THỰC TẬP SỐNG THƯƠNG YÊU

31 tháng 8, 2019 0 nhận xét
1 - Nói năng mà không buộc tội
2 - Nghe với tâm không thành kiến
3 - Lắng nghe mà không ngắt lời
4 - Trả lời chứ không "trả miếng"
5 - Cho, không xem thường kẻ nhận
6 - Nhận lãnh mà không vong ân
7 - Chia sẻ mà không khoa trương
8 - Hiểu người mà không rao bán
9 - Thưởng thức mà không chê bai
10 - Tha thứ rồi, không để bụng
11 - Cầu nguyện mà không tham cầu
12 - Thương yêu mà không dối gian...

ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB