Bài thơ cuối cùng

7 tháng 12, 2021 0 nhận xét

Gieo:
Lần đầu em viết cho anh
Câu thơ như lá đu cành, mà rơi
Không đau đớn đến rã rời
Mà đau như thể cuộc người đã xong
Lời thơ vón ở trong lòng
Gieo xong lục bát ròng ròng khúc quanh
Này là trắc, này là thanh
Ghép vào nhau cứ không đành. Người ơi!
Nghe tin người ấy lìa đời
Tiếc bông cúc muộn nở rồi...
Còn đâu!
Ka 2021

Đáp:
"Tiếc bông cúc muộn nở rồi ..
Còn đâu"
Kiếp này không thể cùng nhau
Thì xin kiếp khác bạc đầu phu thê

Nhạn trời một cặp bay về
Đôi sam hai kẻ xá gì biển sâu

Ông Trời sắp đặt bể dâu
Giã từ là để kiếp sau xum vầy....
BH 20210 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB