Hỏi đáp: Ăn mặn và Ăn chay

12 tháng 5, 2022 0 nhận xét

 

Hỏi: ...Kính thưa Thầy, vì sao khi qui y vào Đạo rồi thì phải tập ăn chay? Nếu không ăn chay có được không? Còn ăn chay thì sẽ được gì?
Kính xin Thầy chỉ dẫn cho con hiểu rõ. Con cảm ơn Thầy.
Trả lời:
Không có quy định nào sau khi quy y phải ăn chay cả. Người quy y chỉ giữ 8 điều là Tam Quy và Ngũ giới. Ngũ giới là không sát sinh, không lấy của không cho, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu và các chất say.
Đức Phật dạy chỉ cần sống trong sạch với 8 điều này là có thể chứng bậc Thánh Tu-đà-hoàn.
Ăn chay chỉ được xem như một trong những biện pháp tu tập của nhiều tôn giáo trước Phật giáo, đến thời Đức Phật, Ngài cho tứ chúng ai ăn gì tùy duyên miễn sao:
+ Không tự mình sát sinh,
+ Không biểu người khác sát sinh để ăn hoặc
+ Không thấy, không nghe, không biết con vật bị giết trực tiếp cho mình là được.
Đó là tam tịnh nhục mà Đức Phật cho phép tứ chúng được dùng.
Ví dụ như bạn con mời con tới nhà chơi rồi giết gà đãi con mà con thấy, nghe và biết được con vật bị giết cho con thì con không nên ăn. Còn nếu con đến nhà bạn chơi vô tình nhằm lúc bạn đang ăn trưa và mời con ăn thì con ăn được vì con vật không vì con mà bị giết.
Về sau Phật Giáo Phát Triển còn thêm 2 thứ thịt có thể ăn được nữa đó là thịt của con vật tự tử và con vật bị thú ăn còn dư, những vị tu trong rừng có thể dùng những thứ thịt ấy mà vẫn trong sạch vô tội...
Ăn chay được cũng tốt vì dễ tiêu hóa hơn, ít độc hại, giảm bớt tham đắm trong ăn uống, nhậu nhẹt.
Người biết tùy nghi khi thì ăn chay, khi không ăn chay đúng thời, đúng chỗ, đúng pháp và đúng cách dưỡng sinh, không cố chấp, không ngã mạn, không tham đắm thì càng tốt hơn nữa...
Thầy Viên Minh - trích Hỏi & Đáp (trungtamhotong.org)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB