Điều còn mãi

28 tháng 1, 2018 0 nhận xét
Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau!

(FB HQM)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB