Hai Cây

21 tháng 11, 2019 0 nhận xét

Two trees
People walk between you and me.
In a hurry, I miss flowers and fruits.
We were born on the same land.
But can not walk on the same road.
We tried to caress each other.
But the passerby broke his finger.
You and I can't hug and cry.
Only by observing the law of the road
On both sides of the road
Holding hands under the road
We are very close.
We are far apart.

劉靑

Tạm dịch:
Mọi người vẫn đi giữa chúng ta 
Một cách vội vã
Cây quên mất việc nở hoa, đậu quả
Như em quên chính mình

Chúng ta
Sinh ra cùng một vùng đất thiêng
Nhưng không thể đi chung một con đường
Không thể

Mình muốn quan tâm nhau
Nhưng những người đi qua làm ta đau
Như cành khô kia gãy vỡ...

Anh và em
Không thể ôm nhau và khóc
Chỉ có thể nhìn theo hai phía con đường hun hút
Như hai cây nghiêng tán tròn che chở 

Rất gần 
Mà lại rất xa...
(BH 2018)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB