Tượng Phật quý ở Cố Cung Nam - Đài Nam, Đài Loan

3 tháng 12, 2019 0 nhận xét
 Đức Phật Di Lặc, cổ vật của Ấn Độ dưới thời Kỳ Đà
 Kinh Phật viết bằng nhiều thứ tiếng, Pali, Phạn, và Trung Hoa 

 Tượng Phật đặc biệt từ thời nhà Đường 
Tượng Phật Thích Ca toạ thiền, cổ vật của Sri Lanka
 Tượng Thích Ca (nguồn gốc Ấn Độ)  khi tu khổ hạnh cùng 5 anh em nhà Kiều Trần Như
Khu trưng bày cổ vật, bảo tàng quốc Gia National Palace Museum Đài Nam (Cố cung).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB