Bạn từ Đức về họp lớp sau 38 năm

19 tháng 11, 2022 0 nhận xét

 12CD chào đón Tùng Lâm về họp lớp. Hình ảnh 'họp trù bị' tại HN :D) 0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB