Xanh

24 tháng 9, 2018 1 nhận xét
Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh
(Nguyễn Sỹ Đại)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB