Hỏi & Đáp (2)

24 tháng 9, 2018 1 nhận xét

Hỏi:
Du ngược nng
D
u ưu tư
Hoa c
 vn ta sc hương bên cnh???
Mc bóng ti
K
tiếng n
M
t ta sáng nhm chân tri đã đủ???
(Tran Bang Viet)

Trả lời:
Nng khi mnh khi yếu
Hoa c n ri tàn
Đời vô thường vn vy:
Đổi thay theo thi gian. 

Bóng ti, biết bóng ti
Tiếng n, biết tiếng n
Nếu tht s mt sáng
Há phi hi nhân gian?
BH 24/9/2018

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB