Cười

19 tháng 5, 2019 2 nhận xét
Người ta nói: "thời gian sẽ trả lời tất cả" nhưng thật ra thời gian không trả lời gì cả, nó chỉ làm ta quên mất câu hỏi thôi!
(Như Bonita)

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB