Hỏi Đáp

23 tháng 4, 2021 0 nhận xét


Hỏi:

Con được nghe như vầy: Người mới chết lâm sàng thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ không được đụng vào vì sẽ làm cho người chết rất đau đớn. Thắc mắc của con là:
1. Như thế nào gọi là chết lâm sàng?
2. Nếu đã chết thì thần thức đi đầu thai rồi, chỉ còn có tứ đại đang tan rã thì làm sao có đau đớn?
Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Thầy. Kính
TRẢ LỜI:
1) Chết lâm sàng là cái chết sinh học của xác thân, nên chưa hẳn tâm đã thoát khỏi xác thân ấy, do thân mạng không còn hoạt động nhưng sinh nghiệp chưa chấm dứt, nên có thể về tâm thì tiến trình tử tâm (cuti) qua thức tục sinh (patisandhi) chưa diễn ra.
2) Do đó người ta nghĩ để cho chắc chắn người chết đã đi tái sinh rồi mới liệm, mai táng hoặc hoả táng, và kỹ hơn nữa họ không đụng vào xác ấy, phòng khi tiến trình cuti của người chết chưa hoàn thành. Còn trường hợp chắc chắn cả thân mạng và nghiệp mạng của người ấy đã chấm dứt thì làm gì cái xác cũng không sao.
Như vậy có ba cái chết:
1) Chết lâm sàng do chấm dứt hoạt động của thân, nghĩa là thân chết nhưng tâm vẫn còn.
2) Chết do sinh nghiệp chấm dứt, nghĩa là sinh nghiệp chấm dứt nhưng thân còn hoạt động, như trường hợp thở khí oxy.
3) Chết do thân mạng và nghiệp mạng cùng chấm dứt. Trường hợp này thì chết hẳn và đã tái sinh dù tái sinh cõi âm (peta) mà Bắc Tông gọi là thân trung ấm...
Thầy Viên Minh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB