Khai Trương Chơi Chơi Art Studio (Cơ Sở 2)

1 tháng 3, 2023 0 nhận xét

Đây là cơ sở 2, số 15 Nguyễn Thiếp, Hà My Hội An.

Mong chờ các bạn 12CD ghé thăm, cũng như bạn của bạn, của bạn của bạn... hehehe. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB