Năm Ngón Tay

18 tháng 6, 2014 1 nhận xét

Bàn tay năm ngón 
Ngón ngắn, ngón dài 
Sao không đều đặn 
Hỡi năm ngón tay? 

Trời sinh ra ta 
Mang đầy bí ẩn 
Chẳng có gì thừa 
 Mỗi phần, mỗi việc 

Chỉ Tâm phân biệt 
Khen, chê đủ điều 
Lớn, nhỏ, xấu, đẹp 
Này ghét, này yêu… 

Tay làm muôn việc 
Tốt đẹp cho đời 
 Khéo tay, hay vụng 
Vẫn năm ngón thôi! 

Chẳng có gì cả 
 Nhưng lại vô cùng 
Bàn tay năm ngón 
Của tôi, của anh... 

BH 17/6/2014

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB