Nói với bạn

6 tháng 6, 2014 0 nhận xét

Còn giận là còn yêu
Còn buồn là còn nhớ
Còn ghét là còn thương
Nói quên.. là rất khó!

Duyên đến rồi duyên đi
Trời cho, trời sẽ lấy
Bài học của nhân gian
Học hoài.. sao không đỗ!

Đừng trách mình nữa nhé
Cứ để đến, rồi đi 
Buông cái tôi bé nhó
Sẽ thấy pháp diệu kỳ…

BH.Thứ 6 ngày 6/6/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB