Phù Du

5 tháng 8, 2014 0 nhận xét

 Sáng hồng thẫm
Chiều lụi tàn
Một đời nhẹ bẫng khẽ khàng ra đi …

Thì thầm gió
Thì thầm mưa
Thì thầm câu hỏi: Thấy chưa cuộc đời?

Cũng là lá,
Cũng hoa thôi
Cũng là một kiếp con người trần gian

Đã sinh ra
Phải lớn lên
Yêu thương nhiều bận, đớn đau nhiều lần

Thoáng 10 năm
Thoáng…đã còng
Gậy con chống cả tấm lưng giữa trời

Phù du ơi,
Phù du ơi,
Buông ra để thấy cuộc đời đang qua…

BH 4/8/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB