Bài học cuộc sống (4)

25 tháng 10, 2022 0 nhận xét
‘Như Lai không bước tới, không dừng lại’ Đức Phật luôn ở Một Chấm Điểm ‘Here & Now’ - Ở Đây và bây giờ. 

Một chấm điểm ấy quan trọng nhất trong hành trình tu tập của một con người trên trái đất. Khi ở Chấm điểm đó, ta không bị cái Tham, cái Lo lắng của tương lai kéo đi; Không bị cái Sợ, cái Tiếc nuối của quá khứ quấy nhiễu. Một Chấm Điểm ấy chính là Niết Bàn – Nivarna. 

Sự Kiên Định giúp chúng ta mạnh mẽ và tin tưởng ở chính mình, ở những gì đang xảy ra với chính chúng ta để ‘như khúc gỗ trôi sông’ không bị vướng vào bờ nào khi ra biển lớn. 
19/10/22

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB