Bài học từ Cuộc Sống (3)

20 tháng 10, 2022 0 nhận xét
Âm thanh của một bàn tay, hay sự không hoàn hảo của tiếng vỗ 1 bàn tay giống như cái khuyết của 1 vòng tròn bánh xe. Sự ‘bất toàn trong cái toàn’ là động lực phát triển của cả vũ trụ. 

Lão Tử nói ‘Đạo thì không đầy’, cũng ví như tiếng vỗ của một bàn tay vậy. 

‘Thấy đúng như thị’ sự không hoàn hảo, hay bất toàn của cs chính là cái cần thấy biết.
21/10/22

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB