Bài học từ Cuộc Sống (2)

19 tháng 10, 2022 0 nhận xét
Trong thân nam có tính nữ, và ngược lại, trong thân nữ có tính nam. Tính nam vượt hơn thì biểu lộ ra ngoài, và nữ cũng vậy. Khi ngang nhau, hoặc sự biểu lộ ngược tính, ta gọi lại Gay, Les, mặc dù họ chẳng khác ta. 
Tôn trọng giới tính của mọi người là bài học đầu tiên trong giao tiếp. Nếu bạn nghĩ bạn khác biệt về giới tính thì hãy tin là tôi cũng vậy. Không ai khác ai hoàn toàn, giống ai hoàn toàn. 
Giới tính là do ông Trời giao phó, không ai chọn được, như ta không chọn được cha mẹ sinh ra. Thay vì than trách, ta hãy tìm hiểu Vũ Trụ muốn ta trải nghiệm điều gì trong giới tính ấy.
17/10/22

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB