Đọc chậm

24 tháng 12, 2022 0 nhận xét Không có con đường đã đi qua mà uổng phí

Đường là do tự mình chọn, không có thắng thua, chỉ có đáng hay không đáng, bất cứ chuyện gì đã trải qua, không phải đạt được kết quả thì là học được bài học. Không nên dễ dàng bỏ lỡ, cũng không nên tuỳ ý phụ lòng.

Khi có một ngày bạn nếm trải hết sự vô tình của xã hội, áp lực của kim tiền, sự bất lực trong tình yêu, sự âm hiểm của lòng người và những đau khổ bất lực của thế gian, bạn mới có thể ý thức được không nỗ lực thì thảm hại cỡ nào.

Cuộc đời này cho dù bạn sống thành bộ dạng gì đi nữa cũng đừng đem trách nhiệm đổ cho người khác. Tất cả hỉ nộ ai lạc đều do bản thân tạo thành.

Thêm một chút đạm nhiên, bớt ham hư vinh, sống chân thực mới có thể tự tại.
ST


Tranh Như Hải


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB