LỚP MÌNH HỌP BÀN !!!!!

13 tháng 4, 2014 6 nhận xét

6 nhận xét:

  • huongthanhle nói...

    Hôm nay ban LL 12CD đã báo cáo cụ thể tình hình chương trình họp khóa .Sau một hồi ban ll thì báo cáo... các bạn trình bầy ý kiến đóng góp... đã thống nhứt 1 số vấn đề.Lops mình cũng nhất trí góp ý cho bạn ll khóa bỏ tiết mục áo đồng phục và thay bằng ảnh chụp tập thể... đông đủ mặt thầy cô và các bạn .. ép plastich... vậy thôi.Mooix bạn sau này sẽ có 1 tấm

  • huongthanhle nói...

    Trong buổi sáng hôm nay đã có 10 bạn đăng ký tham gia cả 2 chuong trình.. và 11 bạn đăng ký chỉ tham gia 1 chuong trình.Hy vọng trong mấy ngày tới.. trc ngày 20/4... lop mình sẽ chốt dc danh sách

  • huongthanhle nói...

    Hnay bạn Giang nói là sẽ ko tham.gia chuong trình 2... bạn ấy chỉ tham.gia 1 và 3. Tớ bảo là... tối qua 2vc đi xem phim DỊ BIỆT... trong đó có câu... KẺ KHÁC THƯỜNG SẼ BỊ TRUY SÁT!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB