Trốn nắng

4 tháng 4, 2014 1 nhận xét

Hoa kia trốn nắng
Khuất sau lùm cây
Nụ không hồng thắm
Thân kia hao gầy 

Gọi trời nắng ấm
Gọi trời mưa bay
Gọi ngày ngọt lịm
Nụ hồng đổi thay

Vườn hồng xanh thắm
Nắng tràn mêng mang
Hoa vươn cánh mỏng
Nở trong an bình... 

BH 13/3/2014

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB