Tiếng đàn

4 tháng 4, 2014 2 nhận xét

Lặng nghe tiếng đàn
Hoa rơi, nước chảy
Ngón tay ngón tay
Sóng tràn xô đẩy

Lúc cuộn ghềnh thác
Lúc nhẹ êm trôi
Bồng bềnh sâu lắng
Da diết không lời

Đâu phải cuộc đời
Miếng cơm, manh áo
Chiều nay tiếng đàn
Nói lời muốn nói…

Thì thầm rất nhẹ
Một chút u buồn
Nhưng là rất thật
Tràn đầy yêu thương…

BH 17/3/2014

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB