Năm Mới Chúc Nhau...

25 tháng 1, 2020 0 nhận xét
Năm mới tặng nhau một chữ THƯƠNG Để sau bù đắp cuộc vô thường - Ân cần, trân quý khi còn gặp Biết vẫn còn chung một đoạn đường! Xin chúc người thương một chữ HÒA Đời không thuận ý hãy cho qua Phiền giận, riêng mình ôm mối khổ Thanh thản khi lòng niệm thứ tha. Năm mới mọi người nhớ chữ TÂM Để cùng sống đẹp đến trăm năm Thiên đàng, địa ngục.. từ Tâm tạo Hỷ, Xả, Từ, Bi, xóa lỗi lầm. Xin chúc mọi người một chữ AN Giữa đời luôn biến động, gian nan.. - Bình an khó gặp nơi trần cảnh Về kiếm trong ta, sống nhẹ nhàng.. Năm mới chúc người một chữ VUI Đời trăm yến tiệc cũng trôi xuôi - Vui trong đạo lý, nơi điều thiện Vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười.. Năm mới chúc nhau một chữ THÀNH Thành công, thành tựu với thành nhân - Hướng về phụng sự vun Tài Đức Hạnh phúc miên trường.. Tâm mãi Xuân.. Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB