Đối thơ

3 tháng 2, 2020 0 nhận xét

Hỏi Sen, Sen mọc trong bùn,

Có bao giờ thấy mùi bùn tanh tao?
- Minh Thuận - Đạo Nhất -
Hỏi Mai, Mai có biết Đào?

Sao đồng nở rộ lúc vào tiết Xuân...?

Hỏi tôi, tôi với tham sân,
Vô chung vô thuỷ nguyên vần Bổn Như...?!

- Nguyên Minh –
Hỏi người, người sống trong chùa
Người cười, im lặng. Gió đùa. Trăng treo
Trà ngon một chén thanh tao
Tặng người đang hỏi: Ai nào, hỏi ai?
- Như Hải - 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB