Sinh nhật tháng Giêng

2 tháng 2, 2020 1 nhận xét
Tháng Giêng chúng ta có 6 bạn sinh nhật.

1. Trần Ngọc Tú - 7/1
2. Vũ Hoàng Phương - 10/1
3. Nguyễn Kim Oanh - 12/1
4. Nguyễn Ái Hòa - 24/1
5. Nguyễn Tuyết Liên - 29/1
6. Đoàn Chí Kiên - 31/1

HAPPY BIRTHDAY TO ALL OF YOU!


1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB