Waka (62)

20 tháng 6, 2020 0 nhận xét
Những đám mây sinh ra
ngỡ sẽ giăng trắng xoá
trên những triền núi xa

nhưng ngờ đâu mây đã
dựng lên giữa đôi ta...
(Pháp Hoan dịch từ Ono no Komachi)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB