Vô đề

31 tháng 8, 2020 0 nhận xét


 Cô đơn

Lặng lẽ
Chiều trôi
Vườn thu
Thay lá vàng rồi,
Bâng khuâng

Còn ta
Riêng những ngại ngần
Đã yêu hay chỉ bần thần nhớ thôi?

Thu đi
Đem những ngậm ngùi
Giá như
Ta được nên đôi
Với người..

Chiều trôi
Chầm chậm chiều trôi
Ráng chiều
Dần xuống
Chân trời xa xa ...

Thơ: Chúc Linh

Ảnh:  Linh Chi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB