Waka (124)

6 tháng 8, 2020 0 nhận xét

Này lũ trẻ kia ơi
mau mau đi vào núi
ngắm hoa đồng thảo thôi
thời không sẽ tiếc nuối
nếu mai này hoa rơi!

(Ryokan Taigu 良寛大愚)
Pháp Hoan dịch
Tranh: Như Hải

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB