Cúc Thu

4 tháng 10, 2020 0 nhận xét

 "Chuyện trần gian dễ mấy khi cười, giắt hoa cúc đầy đầu về thôi."

(Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu, cúc hoa tu sáp mãn đầu quy)

塵世難逢開口笑,菊花須插滿頭歸.
- Đỗ Mục
- Tranh: Như Hải 
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB