Suy Ngẫm

30 tháng 10, 2020 0 nhận xét


 Khi bạn hiểu được sai lầm của mình và thay đổi, trí tuệ của bạn sẽ tăng trưởng. 🌱

Cuộc đời là một sự thử nghiệm liên tục, và chúng ta phải liên tục cố gắng cho đến khi hiểu đúng. 🌱
Chúng ta cần sửa chữa những sai lầm của mình càng nhiều càng tốt. 🌱
Một số người không thấy được sai lầm của mình, một số người thấy được nhưng không muốn sửa. Những người như thế sẽ không bao giờ tăng trưởng trí tuệ"🎋
~Thiền sư Sayadaw U Jotika~

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB