Tiếc Thu

25 tháng 11, 2017 0 nhận xét
Rưng rưng tiếc mùa thu
Muốn gom về lá rụng
Cất thật đầy, thật chặt
Một căn gác lá khô.

Sợ mùa thu đi qua
Hay sợ mùa đông tới
Một rừng lá đỏ, vàng
Giập vùi trong tuyết trắng...

Em chờ ta nữa không?
Mấy mùa qua rồi nhỉ
Thời gian trôi lạnh lùng
Biết bao điều không thể...

Thời gian phai mầu tóc
Thay mầu lá ngoài kia 
Lòng ta thầm muốn hỏi:
Em có còn đợi ta? 
BH. 25/11/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB