CỘT ĐIỆN.. CAO THẾ!

9 tháng 2, 2021 3 nhận xét
" Cột điện cao thế" vừa có nghĩa là "cột điện cao thế", lại vừa có nghĩa là "cột điện cao thế!". Khi nói đến "cột điện cao thế" thì người nghe có thể hiểu ngay là "cột điện cao thế" hoặc "cột điện cao thế". 

Thật ra thì "cột điện cao thế" và "cột điện cao thế" có 2 nghĩa khác nhau. Một bên là "cột điện cao thế" (danh từ) tức là "cột điện cao thế" còn bên kia là "cột điện cao thế!". 

Nếu hiểu theo nghĩa "cột điện cao thế" thì nó là "cột điện cao thế". Còn nếu hiểu theo nghĩa "cột điện cao thế" thì nó là "cột điện cao thế". Ở đây rất dễ nhầm lẫn, nếu chỉ nói đến "cột điện cao thế" mà không giải thích rõ ràng thì mọi người sẽ hiểu nhầm là "cột điện cao thế". 

Thực ra ở đây các chữ "cột điện cao thế" nghĩa là CÁI "cột điện cao thế" chứ không phải CÂU "cột điện cao thế". "Cột điện cao thế" và "cột điện cao thế" tuy khác nhau nhưng lại có nhiều điểm giống nhau, bởi vậy mọi người thường hiểu nhầm "cột điện cao thế" là "cột điện cao thế"...! 

ST

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB