Waka (187)

23 tháng 2, 2021 0 nhận xét
(Ryokan Taigu, 良寛大愚)
Chúng ta đã hứa rằng
sẽ gặp nhau lần nữa
khi mạ vừa gieo xong
nhưng giờ đây lá úa
bay trong gió mịt mùng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB