Các bạn nữ 12CD có ai lấy được chồng chuẩn mực như bài này chưa ????

3 tháng 10, 2014 5 nhận xét
Phụ nữ lấy chồng:
1. Lấy đúng 1 người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là ngày lễ Tình nhân. 
2. Lấy phải 1 người lười thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Lao động. 
3. Lấy phải 1 người lăng nhăng thì ngày nào cũng là Lễ độc thân. 
4. Lấy phải 1 người trẻ con thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi. 
5. Lấy phải 1 người lừa đảo thi ngày nào cũng là ngày Cá tháng Tư. 
6. Lấy phải 1 người đàn bà thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ. 

7. Lấy phải 1 người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày Thương binh liệt sỹ. 
8. Lấy phải 1 người bám váy mẹ thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu lan. 
9. Lấy phải 1 người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày Giết sâu bọ. 
10. Lấy phải 1 người tâm thần thì ngày nào cũng vui.
Lấy một người hội tụ tất cả các điểm trên thì ngày nào cũng là Ngày tận thế.

5 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB