Ai Sinh Nhật Tháng 12 Thế?

24 tháng 11, 2014 4 nhận xét
Chúc mừng các bạn có tên sau đây có sinh nhật vào tháng 12 nhé:

1. Ngô Vũ Trụ 3/12
2. Lê Kim Dung 10/12
3. Lê Bạch Hoa 19/12
4. Nguyễn Thị Kim Dung B 19/12
5. Phạm Quang Trung 24/12
6. Nguyễn Thu Hà (Béo) 26/12
7. Đỗ Văn Phúc 27/12
Happy Birthday To You!
Ban Liên Lạc 12CD

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB