Hỏi đáp về tình yêu - Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh

13 tháng 5, 2018 0 nhận xét


Câu hỏi: Tại sao Đạo Phật không ủng hộ tình yêu lãng mạng đôi lứa? 

Tóm tắt trả lời của Thầy Hạnh:
Phật Thích Ca là thầy giáo dậy về Tình Yêu, về Tình Yêu Đích Thực. Tình yêu đích thực (true love) là Tình Yêu phải mang lại niềm vui/hạnh phúc đến cho mọi người. Nếu không phải là tình yêu đích thực thì sẽ mang lại đau khổ cho người trong cuộc và những người xung quanh.

Không quan trọng đó là tình yêu lãng mạn hay không lãng mạn, mà quan trọng nó có thực sự là một Tình Yêu Chân Chính, một Tình Yêu Đích Thực hay không. Muốn như vậy thì Tình Yêu đó sẽ phải bao gồm 4 yếu tố:

1/ Sự tử tế (Loving Kindness), khả năng mang lại niềm vui/hạnh phúc cho người khác. Nếu bạn yêu mà không mang lại hạnh phúc, niềm vui cho người kia thì đó không phải là tình yêu thực sự. Trong tình yêu thực sự, bạn phải thực hành (train) để mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho cô ấy/anh ấy. Thiếu điều đó cả hai sẽ bất hạnh/đau khổ.

2/ Tình Thương (Compassion), đó là năng lượng có thể giúp loại trừ đau khổ, là khả năng chuyển hoá đau khổ trong chính mình và cho người kia.

3/ Niềm vui (Joy). Nếu yêu nhau mà khiến nhau suốt ngày khóc lóc thì đó cũng không phải là tình yêu thực sự. Tình Yêu Đích thực là phải khiến người trong cuộc luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

4/ Sự bao hàm (inclusiveness). Nghĩa là trong Tình Yêu Đích Thực sẽ không còn niềm vui hay nỗi buồn mang tính cá nhân của một người nữa, nó sẽ không có biên giới, hay sự phân chia. Lúc đó, nỗi khổ của người này cũng là của người kia, và ngược lại, niềm vui của người này cũng là niềm vui của người kia.

Với 4 yếu tố trên đây thì một tình yêu mới được gọi là Tình Yêu Đích Thực.

Đạo Phật không bao giờ phản đối tình yêu trai gái, mà ngược lại luôn ủng hộ nếu tình yêu đó bao gồm đủ 4 yếu tố trên. Và thông thường khi có một tình yêu đích thực thì tâm chúng ta sẽ dần mở, tình yêu của chúng ta sẽ ngày càng rộng lớn và bao trùm hết thảy, không chỉ 2 người mà cả những người xung quanh, cả gốc cây, ngọn cỏ, các chúng sinh khắp cõi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB