Đọc chậm

5 tháng 1, 2021 0 nhận xét
MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG
... Thứ nhất: không có mục đích, cho nên không ai có thể đi lạc lối được – để điều đó xuyên thấu vào tâm bạn, để điều đó xuyên vào bạn như mũi tên. Không có mục đích trong cuộc sống! cho nên không có cách nào để bỏ lỡ nó. 
 Mục đích nghĩa là tương lai; thế thì bạn bắt đầu trở nên quan tâm nhiều hơn tới tương lai, bạn bắt đầu quên mất hiện tại. Mục đích tạo ra căng thẳng, phiền não, sợ. 
Mục đích không tồn tại; mục đích là tưởng tượng, nó là bịa đặt của bạn. Bạn tạo ra mục đích, thế rồi bạn tạo ra đức hạnh và tội lỗi. Những người đi hướng tới đích là đức hạnh, và những người không đi hướng tới đích là tội nhân. 
Bạn tạo ra mục đích và thế rồi bạn phân chia nhân loại thành thánh nhân và tội nhân. Bỏ mục đích đi và thánh nhân biến mất và tội nhân biến mất và phân chia biến mất, và cái cao hơn và cái thấp hơn biến mất, và đánh giá biến mất, và thế thì không có cõi trời và không có địa ngục. 
Khi bạn bỏ ý tưởng về nghĩa và mục đích, một hiện tượng lạ xảy ra – ý tưởng về vô nghĩa cũng biến mất.
Bản thân sự sống là mục đích riêng của nó – mục đích là điều bản chất. Giá trị của sự sống là trong bản thân nó; nó không tới từ bất kì cái gì khác. Sự sống không phải là phương tiện cho mục đích nào đó ở đâu đó trong tương lai. 
Sự sống là mục đích riêng của nó, phương tiện riêng của nó. Sự sống là tất cả....
 -Osho-

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB