Waka (224)

20 tháng 1, 2021 0 nhận xét
Nếu trên thế gian này 
Hoa anh đào biến mất 
Hẳn trái tim đoạ đày 
Của mùa xuân sẽ thấy 
Sự Bình Yên mỗi ngày. 
 * Pháp Hoan dịch thơ Ariwara No Narihara, 在原業平 
* Artwork by Hiroshi Yoshida See Less

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB