SI TÌNH

20 tháng 7, 2014 1 nhận xét
                   
          
              Tôi đã trộm yêu một bóng hình
               Lặng thinh không nói bởi si tình
               Hồn nhiên thổ lộ nàng yêu nó
               Bởi vậy nên tôi khóc một mình                                    

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB